generalforsamling1jpg    nbjpg   nbjpg   nbjpg   nbjpg   generalforsamling1jpg

Referat ekstraordinær generalforsamling samt

Budget for 2020 kan ses under pkt. Generalforsamling

_____________________________________


Referat af Generalforsamling 2019

Onsdag d. 3. april 2019 kl 19.00

Annekset v/ Fyrgården
Fyrstien 1, 3390 Hundested

kan ses under punktet "Generalforsamling"

_______________________________________________________

                                                                      

Der har været afholdt bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 23. april 2019 kl 19.30 hos Kenneth

Referatet af mødet kan ses under pkt. "Bestyrelsesmøder"


_________________________________________________________

Af hensyn til en smidig kommunikation 
bedes I sende Jeres e-mailadresse til:

grundejerforeningen@spodsbjerg-villapark.dk