Referat af bestyrelsesmøde d. 16. august 2023

Se under pkt. BestyrelsesmøderTil orientering:

Til Grundejerforeningen Spodsbjerg-Villapark

 Vi skriver for at fortælle, at Thomas Jørgensen ApS har vundet entreprisen, med renovering af jeres bassin. Vi forventer opstart i næste uge. Thomas Jørgensen forventer, at arbejdet vil tage ca. 1,5 måned.

Vi har vedhæftet tegninger af projektet samt dispensation fra kommunen, så i kan se hvad det går ud på og, at vi har fået lov til at arbejde i bassinet.

 

Vi starter med at rydde bassinet for bevoksning, så arbejderne kan komme til bassinet. Så skal der fjernes i masse ophobet sediment fra bassinet. Derefter skal der placeres et nye indløbsbygværk og udløbsbygværk og en ny sandfangsbrønd. Det sidste vi gør, er at skifte hegnet hele vejen rundt om bassinet, så ikke det nye hegn bliver beskadiget. Vi kan ikke tage det gamle hegn ned til en start, da skrænterne er så stejle, så skal det været spærret af for forbipasserende under anlægsarbejdet.

Venlig hilsen

Halsnæs Kommune

Regnvandsbassin 1.pdf
Regnvandsbassin 2.pdf
Dispensation til renovering af regnvandsbassin.pdf


Af hensyn til en smidig kommunikation 
bedes I sende Jeres e-mailadresse til:

grundejerforeningen@spodsbjerg-villapark.dk

Grundejerforeningens CVR-nr.  36 10 40 66